Carinske odluke

Obaveza izvještavanja - Intrastat
Obveza izvještavanja
15 studenoga, 2017
Carinske odluke

Dana 02.10.2017. godine Carinska uprava Republike Hrvatske pušta u produkciju potpuno novi, elektronički sustav Carinske odluke, dok istovremeno Europska komisija pušta u produkciju identičan centralno poslužen sustav.

Navedeno podrazumijeva obveznu primjenu takvog, elektroničkog  sustava za podnošenje zahtjeva, donošenje odluka i daljnje upravljanje zahtjevima i odlukama koje ovaj sustav obuhvaća. Gospodarstvenici će se u procesu donošenja odobrenja služiti s oba, ovisno o vrsti odobrenja koje traže te o njegovu zemljopisnom važenju.

Sustav Carinske odluke je standardizirani sustav za upravljanje procesom podnošenja zahtjeva i donošenja raznih vrsta odobrenja, suglasnosti i odluka te svim naknadnim događajima koji mogu utjecati na izvorni zahtjev ili odluku. Razlikujemo nacionalni sustav Carinskih odluka i EU sustav Carinskih odluka, a svaki se sastoji od tri dijela: Aplikacije za upravljanje carinskim odlukama, Web aplikacije za gospodarstvenike i referentnog sustava u kojem se izdana odobrenja pohranjuju radi automatske validacije od strane drugih transakcijskih sustava prilikom upotrebe (HRAIS, NCTS, ECS, ICS…).

Gospodarstvenici će se koristiti nacionalnom i EU web aplikacijom u postupku podnošenja zahtjeva i donošenja odobrenja. Za odluku koja, osim u RH, ima učinak u još jednoj ili više država članica zahtjev se podnosi isključivo u EU centralnom sustavu Carinskih odluka, dok se za nacionalnu odluku, koja ima učinak na teritoriju Republike Hrvatske koristi isključivo nacionalni sustav. EU sustav obuhvaća 22 vrste zahtjeva/odluka, a nacionalni 30.