Obveza izvještavanja – NOVE VRIJEDNOSTI ZA 2021.

Plaćanje PDV-a pri uvozu putem prijave PDV-a
28 siječnja, 2021
Obaveza izvještavanja - Intrastat
Obveza izvještavanja – NOVE VRIJEDNOSTI ZA 2022.
23 prosinca, 2021
Obaveza izvještavanja - Intrastat

Obveznik izvještavanja za Intrastat je svaki poslovni subjekt, obveznik PDV-a, čija godišnja vrijednost robne razmjene sa zemljama EU-a prelazi prag uključivanja bilo za otpreme bilo za primitke ili za oba trgovinska toka.

Vrijednost praga uključivanja za 2020. za primitke iznosi 2 200 000 kuna, a za otpreme 1 200 000 kuna.

Vrijednost praga uključivanja za 2021. za primitke iznosi 2 500 000 kuna, a za otpreme 1 300 000 kuna.

Obveza samostalnog prijavljivanja

U skladu s EU-om i nacionalnim zakonskim okvirima svi poslovni subjekti u Republici Hrvatskoj (rezidenti i nerezidenti) koji:
1. obavljaju robnu razmjenu s drugim državama članicama EU-a
2. imaju hrvatski PDV broj
3. prelaze godišnju vrijednost praga uključivanja u Intrastat
OBVEZNI su SAMOSTALNO se prijaviti u sustav Intrastat Republike Hrvatske!

KADA se prijaviti u sustav Intrastat?
Prijavu u sustav Intrastat potrebno je izvršiti u mjesecu prelaska godišnjeg praga uključivanja za pojedini tok (primitak ili otpreme) ili za oba toka (ako je u istome mjesecu prekoračen prag i za primitke i za otpreme).
Informacije o vrijednosti robne razmjene s državama članicama EU-a sadržane su u poslovnim knjigama i računovodstvenim evidencijama (npr. komercijalni računi, pro forma računi, skladišne primke, otpremnice, evidencija prodaje na daljinu itd.).

KAKO se prijaviti u sustav Intrastat?
Prijava u sustav Intrastat može se obaviti slanjem ispunjenoga i pečatom ovjerenog Obrasca za prijavu u Intrastat na adresu e-pošte intrastat.prijava@carina.hr ili telefaksom na broj (042) 234-215.
Za sva dodatna pitanja informacije su dostupne na telefonskom broju Intrastatove službe za korisničku podršku (042) 234-255.

Svi poslovni subjekti, koji se bave poslovima oplemenjivanja i prodajom na daljinu fizičkim osobama (online prodaja), ako prelaze utvrđenu vrijednost praga uključivanja za jedan tok, dužni su sami se prijaviti u sustav Intrastat i podnositi izvješća za istraživanje Intrastat. Izvješća se podnose za oba toka.