Obveza izvještavanja

Carinske odluke
Carinske odluke
5 listopada, 2017
Sretan Božić i Nova Godina - Akord Šped
Sretan Božić i Nova Godina
18 prosinca, 2017
Obaveza izvještavanja - Intrastat

Obveznik izvještavanja za Intrastat je svaki poslovni subjekt, obveznik PDV-a, čija godišnja vrijednost robne razmjene sa zemljama EU-a prelazi prag uključivanja bilo za otpreme bilo za primitke ili za oba trgovinska toka.

Vrijednost praga uključivanja za 2019. za primitke iznosi    2.200.000,00 kuna, a za otpreme 1.200.000,00 kuna.

Obveza samostalnog prijavljivanja

Sukladno EU i nacionalnim zakonskim okvirima, svi poslovni subjekti u Republici Hrvatskoj (rezidenti i nerezidenti), koji:

  1. obavljaju robnu razmjenu s drugim državama članicama EU,
  2. posjeduju hrvatski PDV broj, a
  3. prelaze godišnju vrijednost praga uključivanja u Intrastat,
    OBVEZNI su SAMOSTALNO prijaviti se u Intrastat sustav Republike Hrvatske!

KADA je potrebno prijaviti se u Intrastat sustav?

Prijavu u Intrastat sustav potrebno je izvršiti u mjesecu prelaska godišnjeg Intrastat praga uključivanja za pojedini tok (primitak ili otpreme) ili za oba toka (ukoliko je u istom mjesecu prekoračen Intrastat prag i za primitke i za otpreme).
Informacije o vrijednosti robne razmjene s državama članicama EU sadržane su u poslovnim knjigama i računovodstvenim evidencijama (npr. komercijalni računi, pro-forma računi, skladišne primke, otpremnice, evidencija prodaje na daljinu, itd.).

KAKO je potrebno prijaviti se u Intrastat sustav?

Slanjem ispunjenog i pečatom ovjerenog Obrasca za prijavu u Intrastat na e-mail adresu intrastat.prijava@carina.hr ili putem telefax-a: 042 234 215. Za sva dodatna pitanja informacije su dostupne na broju telefona Intrastat helpdesk-a: 042 234 255.

Svi poslovni subjekti, koji se bave poslovima oplemenjivanja, ukoliko prelaze utvrđenu vrijednost praga uključivanja za jedan tok, dužni su sami se prijaviti u Intrastat sustav i podnositi izvješća za Intrastat istraživanje. Izvješća se podnose za oba toka.

Napominjemo da se svim izvještajnim jedinicama koje se bave poslovima oplemenjivanja pored postojeće obveze izvještavanja (primitak ili otprema) dodaje i drugi tok (otprema ili primitak), bez obzira da li vrijednost tog drugog toka prelazi utvrđenu vrijednost praga uključivanja za taj tok.