PAR RIJEČI O

TERMOGRAFIJI

Mi smo tvrtka koja već dvadesetak godina uspješno posluje, a jedna od njezinih djelatnosti je i infracrvena termografija.

Ovlašteni smo za IC termografiju po HRN 473 norni, broj ovlaštenja Srećko Miculinić 062/2005, i Darko Crnković 063/2005 te ovlašteni po SECTOR CERT-u. Kao članovi Udruge blisko surađujemo sa Udrugom i sa ostalim članovima udruge, od kojih dobivamo tehničku podršku i support pri obavljanju većih i zahtjevnijih poslova.


I C Termografija

je metoda bezkontaktnog mjerenja i bilježenja temperature i njezinog rasporeda po površini objekta, zbog čega je pogodna za otkrivanje nepravilnosti i grešaka koje se očituju povećanjem (ili snižavanjem) temperature na površini objekta.


Prednosti IC termografije

beskontaktna metoda – mjerenje se vrši sa udaljenosti i bez utjecaja na objekt snimanja (proizvodni proces), a rezultat se dobiva u realnom vremenu
kod izrade novih postrojenja pogodna za provjeru kvalitete izrade, te otkriva propuste i greške u izvedbi
kod postojećih procesa otkriva nepravilnosti koje uzrokuju kvarove, nezgode, ispade procesa, požare i to prije nego se dogode te se time sprečavaju veliki i skupi kvarovi

preventivni pregledi radi predikativnog održavanja omogućavaju planiranje troškova održavanja, i njihovu racionalizaciju
mjerenjem se dobiva i trajan zapis izmjerenih vrijednosti – termogram (grafički prikaz izmjerenih temperatura)

PODRUČJA PRIMJENE

1) Elektrika i elektronika

otkrivanje nepravilnosti kao što su preopterećenja, nepravilna opterećenja, slabi spojevi, itd. kod razvodnih i komandnih elektroormara, rasklopišta, trafostanica, transformatora, prekidača, rastavljača, kontaktnih spojeva, itd.

2) Strojarstvo

kontrola ležajeva, zupčanika, osovina, remenica, kolutura, el.motora i strojeva (nedovoljno podmazivanje, nepravilno podešenje, preopterećenje, itd).

3) Termotehnika i procesna tehnika

kontrola toplovoda, odnosno propuštanja ili oštećenja i defekata na distribucijskim cijevima, oštećenja izolacija cijevi, itd.; općenito otkrivanje mjesta povišene temperature, a time i mjesta potencijalnog požara.

4) U suradnji sa našim poslovnim partnerima

u mogućnosti smo Vam ponuditi i upotrebu najnovije tehnologije za otkrivanje curenja plinova u rafinerijskom postrojenju, odnosno upotrebu „GasFindIR“ kamere. Navedeni uređaj otkriva i najmanje propuštanje plinova iz postrojenja, skenira veliko područje na na daljinu i u kratkom vremenu.


SAZNAJTE VIŠE

PODRUČJA DJELATNOSTI

Energetika i elektroenergetika

Kontrola i nadzor:

• razvodnih i komandnih elektro ormara
• rasklopišta, i transformatorskih stanica
• toplinskih postrojenja stanica, parovoda, vrelovoda...

Termotehnika i procesna tehnika

Nadzor i održavanje:

• procesa proizvodnje
• procesnih postrojenja i tehnološke opreme
• toplinskih postrojenja i propusnosti cjevovoda
• kontrola rashladnih postrojenja i propuštanja hladnoće


SAZNAJTE VIŠE

Strojarstvo

Nadzor i održavanje:

• radnih i pogonskih strojeva
• sustava grijanja, hlađenja, ventilacije i klimatizacije

Graditeljstvo

Kontrola i nadzor:

• vanjske ovojnice zgrada, odnosno kvalitete izvedbe
• kontrola nehomogenosti materijala, vlage u konstrukciji
• toplinskih mostova
• puknuća instalacija (u podu i u zidu), podnog grijanja...

VIDEO GALERIJA

IC TERMOGRAFIJA

CERTIFIKATI