Sam postupak termografkog pregleda podrazumijeva snimanje IC kamerom, softwersku obradu snimaka (termograma) te izradu termografskog izviješća. Termografsko izviješće sadrži uz podatke o naručiocu i izvršiocu snimanja, opremi i parametrima snimanja, naziv ispitnog mjesta odnosno objekta snimanja, digitalnu fotografiju tog mjesta te IC snimku. Na IC snimku, odnosno termogramu su naznačene eventualne anomalije, nepravilnosti ili greške na objektu snimanja sa preporukom o uklanjanju istih.

Snimanje i izrada termografskog izviješća vrši se po HRN 473 normi, koja je usklađena sa EU normama Članovi smo Hrvatske udruge za infracrvenu termografiju - HUICT, ovlašteni za IC termografiju po HRN 473 norni, broj ovlaštenja Srećko Miculinić 062/2005, i Darko Crnković 063/2005.

 

Korištenjem infracrvene kamere na vašim objektima već danas možete započeti štedjeti i vrijeme i novac: uvedite infracrvenu termografiju u redovni sustav održavanja pri vašem proizvodnom procesu!

 
gear

Kako bi približili infracrvenu termografiju širem krugu zainteresiranih, grupa stručnjaka i poznavatelja IC tehnologije osnovala je Hrvatsku udrugu za infracrvenu termografiju (HUICT) koja će biti spona između korisnika i struke.