ČLANOVI SMO HRVATSKE UDRUGE

ZA INFRACRVENU TERMOGRAFIJU - HUICT

Sam postupak termografkog pregleda podrazumijeva snimanje IC kamerom, softwersku obradu snimaka (termograma) te izradu termografskog izviješća.

Termografsko izviješće sadrži uz podatke o naručiocu i izvršiocu snimanja, opremi i parametrima snimanja, naziv ispitnog mjesta odnosno objekta snimanja, digitalnu fotografiju tog mjesta te IC snimku. Na IC snimku, odnosno termogramu su naznačene eventualne anomalije, nepravilnosti ili greške na objektu snimanja sa preporukom o uklanjanju istih.

Snimanje i izrada termografskog izviješća vrši se po HRN 473 normi, koja je usklađena sa EU normama

Članovi smo Hrvatske udruge za infracrvenu termografiju - HUICT, ovlašteni za IC termografiju po HRN 473 norni, broj ovlaštenja Srećko Miculinić 062/2005, i Darko Crnković 063/2005.


 • Veling d.o.o.
 • W&P Kamen d.o.o.
 • INTERSPAR
 • EMMEZETA
 • NOVI LIST d.d.
 • ADRIATIC GATE CONTAINER TERMINAL d.d.
 • PREGLED VRELOVODA
 • MAGNUM OPATIJA d.o.o. Hotel " BRISTOL"
 • Hladnjača
 • Propuštanje ravnog krova - betonske ploče
 • CALLIGARIS d.o.o., Ravna Gora
 • RAVNA d.o.o., Ravna Gora
 • FINVEST CORP d.d. Gerovo
 • PRODOR VODE
 • FEROPLAST d.o.o. Buje
 • FASADA - TOPLINSKI GUBICI
 • LOKVE d.d.
 • VULKAN NOVA
 • TOWER CENTER RIJEKA
 • CENTRALNA GRIJANJA
 • ZLATNI OTOK KRK - FKK "POLITIN"
 • ZLATNI OTOK KRK - AUTOKAMP "JEŽEVAC"
 • METALOBRADA
 • VALAMAR
 • ZLATNI OTOK KRK - HOTEL "KORALJ"